Úvod :

Nová pracovní doba  platná od 1.1.2018.

Po, St 7.00 - 17.00

Út, Čt 7.00 - 15.30

Pá      7.00 - 13.00

So - Ne možné pouze po telef. dohodě

Polední přestávka od 12.00 - 13.00 hod.

 

Veškeré informace o způsobu, rozsahu a provádění technických prohlí­dek ve stanici technické kontroly 32.36 Nouzov podle zákona č. 56/2001 Sb. §58 ods.1 písmeno h, jsou dostupné na www.stkinfo.cz a nebo v naší stanici technickékontroly.

 

Vážení motoristé, 
vítejte na stránkách stanice technické kontroly č.32.36 v Nouzově.

 Zde provozujeme stanici technické kontroly a stanici měření emisí. Před návštěvou naší stanice zde můžete získat potřebné informace.

(1) Technická prohlídka se provádí v rozsahu plném nebo částečném. Plným rozsahem je provedení technické prohlídky v rozsahu všech kontrolních úkonů, které se vztahují na konstrukci a vybavení vozidla. Částečným rozsahem je provedení technické prohlídky jen v rozsahu vybraných kontrolních úkonů.

(2) Pravidelnou technickou prohlídkou je technická prohlídka provedená ve lhůtách stanovených zákonem. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.

(3) Opakovanou technickou prohlídkou je technická prohlídka následující po pravidelné technické prohlídce, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů po pravidelné technické prohlídce se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se vážná nebo nebezpečná závada vyskytla, a na vnější vizuální kontrolu vozidla, kterou se ověří, zda od pravidelné technické prohlídky nedošlo k poškození nebo k úpravám na vozidle. Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů se provede v plném rozsahu.