Ceník :

Evidenční kontrola všech kategorií vozidel                                                 280,- Kč

 

Pravidelná technická prohlídka

motocykl kat. LA - LE                                                                                      400,- Kč

přípojné vozidlo kat. O1 a O2                                                                        380,- Kč 

osobní automobil kat. M1 a M1G                                                                   750,- Kč

nákladní automobil kat. N1 a N1G                                                                 750,- Kč

traktor                                                                                                           750

přípojné vozidlo za traktor kat OT1 - OT4                                                      650,- Kč

 

Opakovaná technická prohlídka do 30. dnů od provedení pravidelné TP       150,- Kč

 

Technická prohlídka před registrací 

 osobní, nákladní automobil, motocykl, traktor a přípojná vozidla                 750,- Kč

 

Technická kontrola před schválením technické způsobilosti (stavba, přestavba a dovoz ze zahraničí) a technická kontola před registrací (s vyhotovením přílohy technického protokolu)

osobní, nákladní automobil a traktor                                                          1.450,- Kč

motocykl a přípojné vozidlo                                                                        1.100,- Kč

                                                                                 

Technická prohlídka na žádost zákazníka (bez zápisu do TP)                    600,- Kč

    

Měření emisí

zážehový motor - benzín                                                                              570,- Kč   

vznětový motor - diesel                                                                                760,- Kč